Bestyrelsen orienterer

Kort info fra bestyrelsesmødet d. 22. april 2018

  • Der skal, i den kommende tid, købes lidt flere spring og springmuren skal repareres

  • Der indkaldes til arbejdsdag inden stævnet (stævne i uge 24)

  • Et nyt weekendkursus med Charlotte skal aftales. Vi forventer at det afvikles inden stævnet

  • Vi har drøftet at uddanne vores egen banebygger, og undersøger hvad det kræver af uddannelse

  • Der bliver sommerskole i uge 27. Kristine underviser

  • Vi har overskydende wrap, som vi vil forsøge at sælge

  • Er der opstaldere, der har lyst til at få hesten opstaldet i den anden stald – så sig til, så snakker vi om det.

-------------------------------------------------------------------------------------