Bestyrelsen orienterer

Kort info fra bestyrelsesmødet d. 6. januar 2019

· ForeningsEl hos Eniig stopper.

· Der sker en prisregulering på de to første undervisningshold om tirsdagen, da holdet kræver hjælpere. Forældrene informeres af underviser Marianne Vesterholt.

· Vi har fået sponsormidler bevilliget af Nordea Fonden til indkøb af materiel til ponygames.

· Der holdes generalforsamling d. 3. marts 2019. Vennernes generalforsamling starter kl. 12.00 og klubbens kl. 13.00. Indkomne forslag skal sendes skriftligt til Per Sørensen. Lisa planlægger fastelavnshygge i ridehallen, mens der er generalforsamling.

· Det skal markeres, at vi har fået sponsoreret ny ridebund. Markering planlægges og forventes afholdt i marts/april.

· Der søges om et sommer D-stævne.

· Vi overvejer, hvordan vi kan forbedre springbanen.

· I stalden nr. 8 forsøges udbudt to nye tiltag. De nærmere detaljer skal endeligt afklares og forslagene drøftes i staldudvalget. Tilbuddene omhandler fuldpas og mulighed for opstaldning få dage om ugen efter behov, hvor ejer selv står for alt pasning.

Vh Bestyrelsen