Bestyrelsen orienterer

Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2018

- Generalforsamlingen er fastsat til søndag, d. 25. febr. 2018 i rytterstuen. Indkomne forslag skal fremsendes skriftlig inden d. 22. januar. Der mangler bl.a. medlemmer til velfærdsudvalget. Vi håber du møder op og deltager.

- Der er koldt i rytterstuen - det ved vi. Der er søgt sponsorstøtte til etablering af ny varmekilde, så der arbejdes på sagen.

- Der planlægges to weekendkurser ved Charlotte Kjær Jacobsen i dressur og spring. Marianne Vesterholt melder mere ud senere.

- Fra 1. marts 2018 forhøjes lejen af skolehestene til 150,- pr. måned.

-------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsesmøde d. 12. nov. 2017

- Ponyen stjerne er indkøbt som ny rideskolepony. JE-byg giver rideklubben et sponsorat på 2/3 del af ponyens pris mens rideskolen betaler den sidste del. Der bliver lavet annonce samt underlag til Stjerne ligesom vi gjorde med Prins.

- Der bestilles et læs flis til ridehallen og mellemgangen.

- Der er ingen varme i rytterstuen, når Svend ophører med at fyre med halm. Der arbejdes på en løsning og der søges sponsormidler.

----------------------------------------------------------------------------------------