Bestyrelsen orienterer

Kort info fra bestyrelsesmødet d. 15. december 2019

  • Der inviteres til generalforsamling lørdag d. 29. februar 2020 kl. 12.00 for Vennerne og kl. 13.00 for Rideklubben i rytterstuen. Mere info følger på facebook siderne
  • Der indkaldes til staldmøde i januar
  • Der er stadig ledig part på skoleponyerne. Ved interesse kontakt Tina Jeppesen på 2910 6195
  • Der er kommet ny springunderviser. Det bliver Kristine Bang. Du vil kunne se en kort præsentation af Kristine på facebook i den kommende tid.
  • Der er søgt om stævner til næste år. Hvilke stævner vi får afventes.