Bestyrelsen orienterer

Kort info fra bestyrelsesmødet d. 24. marts 2019

 
- Lone Bonderup er indtrådt - som ny - i bestyrelsesarbejdet som formand for velfærdsudvalget
 
- Der er købt spring fra Hovedgården til at supplere vores springbane
 
- Der er bestilt en mini springbane, en startpakke til ponygames samt bløde spring bomme ved hjælp af sponsoratet fra Nordea Fonden.
 
- Der laves om på bokssedlerne. Fremover kommer ekstraforbrug på en separat seddel.
 
- Undervisningsudvalget har besluttet at betaling af undervisning fremover skal ske forud. Det varsles og træder i kraft efter sommerferien.
 
- Samson får ny part i den kommende tid.
 
- Der er kommet mange nye opstaldere - tag godt imod dem.
 

Aktivitetskalender for 2019:
 
Der sker mange forskellige aktivitetere i klubben hen over året. Nogle kender vi datoerne på, mens andre meldes ud løbende:
 
- Sommerskole for alle kommunens børn i uge 27

- Arbejdsdag, mandag d. 22. april.

- Arbejdsweekend inden stævnet 25. og 26. maj

- Elevstævne i foråret – dato er ikke fastsat – Kristina er tovholder. Elevstævnet tænker vi, kan kombineres med indvielse af ny ridebund i hallen, hvor sponsorerne inviteres.

- Stævne i uge 24

- Sankthans i Oasen (Borgerforeningen)

- Ridelejr for klubbens medlemmer – Lisa og Jeanette fastsætter datoen med Juniorudvalget

- Arbejdsdag optil at hestene skal på stald igen

- Halloween

- Træningsstævne – efterår

- Juleoptog i december måned
 
Aktivitetskalenderen kan også findes på klubbens hjemmeside.

 

Vh Bestyrelsen