Generalforsamling


Lørdag d. 29. Februar 2020 i rytterstuen

Vennernes generalforsamling holdes fra kl. 12.00

Vennernes dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 • Fastsættelse af medlemskontingent og øvrige kontingenter
 • Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formand Anders Kolind skriftligt i hænde senest d. 31. Januar
 • Valg af forretningsudvalg
 • Valg af to revisorer eller professionel revisorbistand
 • Eventuelt.

Det reviderede regnskab kan rekvireres af medlemmer 8 dage før hos kasserer Brian Nielsen på drlr.kasserer@gmail.com


Rideklubbens generalforsamling holdes fra kl. 13.00

Rideklubbens dagsorden: 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 • Fastsættelse af medlemskontingent og øvrige kontingenter
 • Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen v/formand Per Sørensen skriftligt i hænde senest d. 31. Januar.
 • Valg af forretningsudvalg
 • Valg af øvrige udvalg
 • Valg af to revisorer eller professionel revisorbistand
 • Eventuelt

Det reviderede regnskab kan rekvireres af medlemmer 8 dage før hos kasserer Brian Nielsen på mail: drlr.kasserer@gmail.com