Fuldpas

Opstaldning med fuldpas på Kirkevej 8a
Tillæg til staldkontrakt

 Der afregnes på normalvis for boks, foder, wrap og træpiller.

 • Fuldpas i hverdage afregnes til kr. 500,- pr. mdr.

  • Fuldpas dækker følgende:

   • Daglig udmugning

   • Opfyldning af wrap morgen/aften

   • Klargøring af evt. eget foder

   • Den ugentlige staldvagt (man-tors rul) dækkes af hestepasseren

   • Hestepasseren deltager i staldvagt rul om fredagen

   • Opfyldning af vand på fold

     

 • Ønskes fuldpas i weekend, afregnes dette til kr. 300,- pr. mdr.

  • Fuldpas weekend dækker følgende:

   • Daglig udmugning

   • Opfyldning af wrap morgen/aften

   • Klargøring af evt. eget foder

   • Weekend staldvagten (fre-søn rul) dækkes af hestepasseren

   • Opfyldning af vand på fold

 

 • Ønskes der ikke fuldpas i weekend, står ejer selv for følgende:

  • Lørdag og søndag

   • Daglig udmugning

   • Opfyldning af wrap morgen/aften

   • Klargøring af evt. eget foder

   • Deltager i staldvagt rul jfr. fastsat plan (ud- og indluk)

   • Opfyldning af vand på fold

Øvrige betingelser jfr. klubbens reglement (eks. deltagelse i arbejdsdage, sommerstævne osv.). Hestepasser skal være fyldt 13 år, og skal vurderes egnet til opgaven af staldudvalget.

Ved opstaldning med fuldpas deltages der i klubbens staldmøder.

Al henvendelse vedr. fuldpas skal ske til staldudvalget. Kontaktperson Kim Stubberup drlr.stald@gmail.com