PR udvalg

Formand for udvalget

Lotte Kaasgaard mobil: 6015 1011
mail: lottekaa@live.dk

Medlemmer i udvalget

Frederikke Kolind mobil: 2938 3682
mail: frederikkekolind@hotmail.com

Mette Sørensen mobil: 5052 0306
mail:
vankaer@mail.dk

Jeanett Simonsen mobil: 4122 3209
mail: jeanett.simonsen@hjoerring.dk