Forretningsudvalg

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget består at klubbens Formand, Kasserer samt Sekretær. De 3 medlemmer af forretningsudvalget vælges på generalforsamlingen og udvalget konstituerer sig selv.  Forretningsudvalget tegner klubbens bestyrelse samme med formanden for de andre udvalg i klubben.

Formanden: Formanden har det overordnede ansvar og er klubbens ansigt udadtil. Formanden skal holde sig løbende informeret om hvad der sker i klubben og hvad udvalgene arbejder på. Formanden skal holde sammen på klubben som helhed og være med til at uddelegere arbejdsopgaver til de forskellige bestyrelsesmedlemmer samt udvalg. 

Kassereren: Kassereren varetager klubbens regnskaber, udskriver regninger på bl.a. medlemskaber, hal/banekort samt opstaldning og undervisning, disse informationer meldes ind til kassereren af de ansvarlige udvalg. Fx Undervisningsudvalget melder ind hvem der har gået til undervisning og hos hvilken underviser samt har en opdateret liste over priser for undervisningen samt udlejning af skoleheste.

Sekretæren: Sekretæren holder styr klubbens papirer i forbindelse med møder og beslutninger. At indkalde til møder samt tage referat af møderne og føre beslutningsprotokollen.