Staldpriser

 

Priserne kan ændres med 1 måneds skriftlig varsling i henhold til opstaldningskontrakten. 

Vær opmærksom på at der er 1 måneds opsigelse på opstaldning i DRLR, og at opstaldning betales forud. 

Priser for opstaldning pr. måned.

Opstaldning     
Boksleje (300,- der strøes med halmpiller) 300,-  
Fold 200,-  
Facilitetskort 100,-  
Total 600,-  


OBS

- Der gives ikke rabat ved leje af flere bokse.
- Prisen for fold tillægges moms. Øvrige priser er incl. Moms.

Priser - afregnes efter forbrug  
Wrap pr. kg. (incl. moms) 2 ,-
Foder pr. kg.   
Halmpiller (gæld. fra august 2023) (incl. moms) 52,5,-
 Halmpillesmuld (gæld. fra august 2023) (incl. moms) 56,25 
   

*Vi forbeholder os rette til at til at ændre priserne på halmpiller og halmpillesmuld med kort varsel, da priserne i øjeblikket svinger meget. 

Der er udlukning og morgenfodring alle hverdage i perioden 1. oktober til 1. maj.

Der er indgået aftale med DLG omkring indkøb af halmpiller, opstilling af container og tømning under forudsætning af, at der bruges halmpiller til strøelse. Halmpillerne skal derfor købes gennem klubbben.

Der fodres med klubfoder om morgenen.

Facilitetskortet inkluderer rådighed over 2 dressurbaner, 1 springbane samt ridehal. Facilitetskortet følger boksen.

Selvpasser stald

DRLR råder på nuværende tidspunkt over 2 stalde med i alt 26 bokse. Den ene stald er udstyret med nye Egtvedbokse samt vandspiltov, men den anden er udstyret med Fremtidens hestebokse og ligeledes har vandspiltov. Begge stalde overholder alle regler for hestehold.

Der er tale om en selvpasser stald, hvilket vil sige, at ansvaret for udmugning og daglig pasning ligger hos hesteejeren selv. 

Aftenfodring og weekendfodringer klares med en turnusordning. 

Indlukning er som udgangspunkt hesteejerens eget ansvar, men der er som regel mulighed for turnusordninger eller andre aftaler mellem opstalderne.