Undervisningsudvalg

 
 
Formand for udvalget

Maria Larsen
Mobil:28 92 40 98
Mail: drl.rideklubundervisning@gmail.com 

Formanden står for at sætte undervisningshold.

Medlemmer i udvalget