Klubregler

 

Ordensregler

 

 • Rygning i stalden er forbudt.

 • Heste må kun stå på staldgangen under opsadling og strigling. Efterlad ikke din hest uden opsyn.
 • Alle fejer og rydder op efter sig selv og sin hest.
 • Hesten skal have et rent og tørt leje.
 • Ingen brug af andres bokse.
 • Vandspiltov skal rengøres efter brug.
 • Alle strigler, børste, sadler og hovedtøj mm. skal på plads efter brug.
 • Intet foder og strøelse på staldgangen.
 • Alle heste i stalden har gyldigt vaccinationskort.
 • Max 1 dækken og 1 grime med træktov på boksdøren.
 • Anvisninger fra staldudvalget skal efterkommes.

For naboernes skyld skal man undgå at
anvende klubbens faciliteter efter kl. 22.00.

 

Sikkerhedsregler

 • Al ophold på hele rideklubbens område er på eget ansvar.
 • Det er forbudt at sidde på hesten i staldene.
 • Løb og råb ikke i staldene.
 • Ingen glasflasker eller glas i stalden.
 • Ved ridning anvendes godkendt ridehjelm.
 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Børn under 18 år skal ved springning være iført sikkerhedsvest, og under voksenopsyn. En bom på jorden gælder ikke for et spring.
 • Kør langsomt ved indkørsel til parkeringsområderne, med respekt for evt. ryttere i ridehal eller på udendørsbanerne.
 • Ingen hunde i staldene eller ridehallen - og ingen løse hunde på området.

 

Brug af ridehallen

 • Max 6 i hallen ad gangen ved dressur.
 • Max 4 i hallen ad gangen ved spring.
 • Longering er mulig, hvis der er max 2 der rider, og rytterne siger det er ok.
 • Longering skal, hvis baneforholdene tillader det, foregå på udendørsbaner.
 • Der må springes i hallen:
  - Onsdag efter endt undervisning.
  - Lørdag efter 14.00 og søndag før 14.00.
  - Alle spring ryddes væk efter brug.
 • Løsspring må gøres den 1. lørdag i måneden efter 14.00, og:
  - Det skal meldes ud på Facebook Dronninglund Rideklub senest torsdag.
  - Er der nogle, der rider i hallen, må man vente med løsspring.
 • Privat undervisning kan ikke reservere hallen.
 • Husk at fjerne hestepærer og slukke lyset.
 • VIS HENSYN TIL HINANDEN - især vores små ryttere og nybegyndere.

 

God adfærd i klubben

 • Hold en god omgangstone med alle :-)
 • Hils pænt når du kommer og går :-)
 • Respektér at alle har hest på forskellige måder, har forskelligt udstyr, og at hestene ser forskelligt ud.
 • Ved uenigheder tager man det på tomandshånd eller går til bestyrelsen.

 

Rytterstuer og toiletter

 • Alle rydder op efter sig og tager egen opvask.
 • Alle hjælper med at holde toiletterne rene og pæne – også skraldespandene.
 • Husk at slukke lys og evt. varme, når du går.

 

Vi har ALLE SAMMEN et aktivt ansvar i at værne om sikkerheden og fællesskabet i vores lille rideklub, og det gælder især vores måde at være sammen på, hvordan vi vælger at kommunikere, og ikke mindst hvilken adfærd vi udviser i dagligdagen.

Mvh, Bestyrelsen i DRLR