Stævneudvalg

Stævneudvalget

 

Stævneudvalget er et udvalg man bliver valgt til på generalforsamlingen, udvalget kan løbende optage nye medlemmer som er interesseret i at hjælpe til med udvalgets opgaver. Udvalget er repræsenteret i bestyrelsen via udvalgets formand.

Udvalgets arbejdsopgaver består i at afholde stævner i dressur og spring. At udskrive proportioner, tage imod tilmeldinger og styre sekretariatet til stævnerne. At skaffe hjælpere i forbindelse med afholdelse af stævnerne – forberede baner og speaker-/højtaleranlæg op til stævnet, hjælpere til de forskellige opgaver under stævnet og kontakte/booke dommere til de forskellige klasser.

At samarbejde med Velfærdsudvalget omkring at holde cafeteriaet åbent til stævnerne.