Medlemskab og kontingent


Jeg vil gerne være medlem!


Hvis du ønsker medlemskab af Dronninglund Rideklubs Venner eller Rideklubben kan du kontakte: 

Kasserer Vibeke Johansen
28503111  eller drlr.kasserer@gmail.com

Pris for medlemsskab 325,-
På generalforsamlingen blev taksten fastsat til én fælles takst for alle medlemmer uanset alder.

Dronninglund Rideklubs Venner kr. 100,00 pr. år.

Følgende oplysninger skal oplyses:

  • navn
  • cpr nr
  • postnr. og by
  • fastnet tlf.
  • mobil
  • mailadresse
  • om du ønsker medlemskab af Dronninglund Rideklubs Venner eller af Rideklubben? Se beskrivelse af forskellen nedenfor.

Medlemskab af Rideklubben giver tilladelse til at deltage i stævner, modtage undervisning samt deltagelse i alle klubbens aktiviteter. 

Medlemskab af Dronninglund Rideklubs Venner er at betragte som passivt medlemskab af Klubben. Det vil sige, at man støtter klubben samt får mulighed for at deltage i klubbens arrangementer. Man kan dog ikke deltage i stævner afholdt af DRLR eller andre klubber i DRF. 

Udmeldelse af klubben

Ønsker du at melde dig ud af klubben - så kontakt kasseren.