ForretningsudvalgFormand
Per Sørensen
Skovvej 7
9330 Dronninglund
2256 3560
drl.rideklub@gmail.com


Kasserer
Brian Nielsen
Egevej 6
9330 Dronninglund
4034 3981
drlr.kasserer@gmail.com


Sekretær
Jeanett Simonsen
Buurvej 3
9330 Dronninglund
4122 3209
jeanett.simonsen@hjoerring.dk