Bestyrelsen - opdateret marts 2020

Formand
Per Sørensen mobil: 2256 3560
mail: drl.rideklub@gmail.com

Kasserer
Brian Nielsen mobil: 4034 3981
mail: drlr.kasserer@gmail.com

Sekretær/næstformand
Jeanett Simonsen mobil: 4122 3209
mail: jeanett.simonsen@hjoerring.dk

Undervisning
Tina Jeppesen mobil: 2910 6195
mail: drl.rideklubundervisning@gmail.com 

Stævne
Kristine Bonderup mobil: 5292 1254
mail: Bonderup96@gmail.com

Vennerne
Anders Kolind mobil: 2946 7974
mail: ask@10mb.dk

Junior
Astrid Ørum Johansen mobil: ?
mail: Astridoerum@gmail.com 

Stald og materiale
Kim Stubberup mobil: 5385 2878
mail: drlr.stald@gmail.com

PR
Varetages af Astrid og Jeanett 

Velfærd
Lone Bonderup mobil: 2768 2902:
mail: lonekbonderup@gmail.com