PR udvalg

PR udvalget

 

PR udvalget er et udvalg man bliver valgt til på generalforsamlingen, udvalget kan løbende optage nye medlemmer som er interesseret i at hjælpe til med udvalgets opgaver. Udvalget er repræsenteret i bestyrelsen via udvalgets formand.

PR udvalget sørger for at klubben får den korrekte opmærksomhed i medierne, samt internt i klubben. Udvalget laver og rundsender nyhedsbreve/mails til klubbens medlemmer og holder klubbens hjemmeside samt facebookside opdateret. Det er de ansvarlige udvalgs opgave at fremsende nyheder og informationer til PR udvalget så dette kan lægges på nettet eller opsamles i et nyhedsbrev/mail.