Velfærdsudvalg

Formand for udvalget

Medlemmer i udvalget

Rikke Jensen mobil: 4036 6920
mail: janogrikke@hotmail.com