Generalforsamling 18. februar 2024

DRLR indkalder til Generalforsamling

Søndag 18. februar 2024 på Kirkevej 8a i rytterstuen.
Rideklubbens Venner holder deres generalforsamling kl. 13.00-13.30.
Dronninglund Rideklub holder deres generalforsamling fra kl. 13.30.

Indkomne forslag til skal mailes til mpo@netpilots.dk senest 31. januar.

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. 2023 regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af medlemskontingent
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg af forretningsudvalg
  7. Valg af øvrige udvalg
  8. Valg af to revisorer eller professionel revisorbistand
  9. Eventuelt


Du kan være med til at bestemme, hvad der sker i klubben, og i hvilken retning den udvikler sig.

Flere personer er på valg i år - og om alle ønsker genvalg ved vi naturligvis ikke. Under alle omstændigheder har klubben brug for din hjælp at løfte opgaverne i de forskellige udvalg. Så tænk over om det kunne være noget for dig :-)

Venlig hilsen
Bestyrelsen